Нешто повеќе за нас

Запознајте не одблиску

Здраво, и добродојдовте на нашата веб-страна. Ја имамe најубавата работа на светот , а тоа е да делиме совети и да им помагам на луѓето, секојдневно.

ЗА СЕКОЈДНЕВНА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

Нашата мисија е да ги инспирираме и да ги поттикнуваме луѓето да живеат највреден живот секој ден. Во секојдневното здравство, го премостуваме јазот помеѓу начинот на живеење и медицинските страници, доставувајќи доверливи информации за здравјето, како и разновидни совети и увид кои го прават животот малку полесен.

Кои сме ние

Ние сме онлајн ресурс за сигурни, разбирливи и ажурирани здравствени информации за медицинските теми кои најмногу ви се важни. Земаме човечки пристап кон здравјето и здравјето на луѓето - добредојдена алтернатива на хипер-клиничките здравствени локации.